He didn’t finish his work until the bell...

Viết Lại Câu He didn’t finish his work until the bell rang. => Not...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

=> not until the bell rang did he finish his work

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP