I had only just put the phone down...

Viết Lại Câu I had only just put the phone down when the boss rang ba...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

=> hardly had i just put the phone down when the boss rang back.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP