I only realized how dangerous the situation had...

Viết Lại Câu I only realized how dangerous the situation had been whe...

0
Viết Lại Câu

I only realized how dangerous the situation had been when I got home.
=> Only when...............................

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

=> only when i got home did i realize how dangerous the situation had been.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP