He only thought about having a holiday abroad...

Viết Lại Câu He only thought about having a holiday abroad after he r...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

=> only after he retired did he think about having a holiday abroad

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP