They didn’t get round to business until they...

Viết Lại Câu They didn’t get round to business until they had finishe...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

=> only until they had finished eating did they get around to business.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP