I last saw Bob when I was in...

Viết Lại Câu I last saw Bob when I was in Ho Chi Minh City. I haven't...

0
Viết Lại Câu

I last saw Bob when I was in Ho Chi Minh City.
I haven't seen ____________________________________________________________________

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

I haven't seen Bob since I was in Ho Chi Minh City.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP