If you are returning any merchandise please be...

If you are returning any merchandise please be _______ that you are r...

0
If you are returning any merchandise please be _______ that you are responsible for all shipping charges.
advise advising advised advises

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
advised

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP