If you ______ less last night you so...

If you ______ less last night, you so bad today.

0
If you ______ less last night, you so bad today.
would have drunk – would not feelhad drunk – would not have feltdrank – would not feelhad drunk – would not feel

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
had drunk – would not feel

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP