In order to receive a refund for faulty...

In order to receive a refund for faulty products, you have to turn in...

1
In order to receive a refund for faulty products, you have to turn in an original receipt and a ------- complaint form.
performed completed concluded succeeded

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
completed

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP