It's my opinion that you should take more...

Viết Lại Câu It's my opinion that you should take more exercise. If I...

0
Viết Lại Câu

It's my opinion that you should take more exercise.
If I ____________________________________________________________________________

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

If I were you, I'd take more exercise.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP