It can be inferred from the passage that...

It can be inferred from the passage that Moore wrote because she ___...

0
It can be inferred from the passage that Moore wrote because she _______.
wanted to win awardswas dissatisfied with what others wrotefelt a need to express herselfwanted to raise money for the Bronx Zoo

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
felt a need to express herself

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP