Kết luận nào sau đây là đúng khi...

Kết luận nào sau đây là đúng khi nói về ancol và phenol?

0
Kết luận nào sau đây là đúng khi nói về ancol và phenol?
Chỉ có ancol tác dụng được với kim loại Na Chỉ có ancol tác dụng được với dung dịch NaOH Chỉ có phenol tác dụng được với dung dịch NaOH Chỉ có phenol tác dụng được với kim loại Na

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Chỉ có phenol tác dụng được với dung dịch NaOH

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP