Khi đánh bắt một loài cá ở ba...

Khi đánh bắt một loài cá ở ba hồ nuôi thả khác nhau, người ta đã thốn...

0
Khi đánh bắt một loài cá ở ba hồ nuôi thả khác nhau, người ta đã thống kê được tỉ lệ % các độ tuổi và lập lên bảng sau đây:
Từ những số liệu nêu trên, phát biểu nào sau đây không đúng?
Quần thể cá ở hồ II đang được khai thác một cách hợp lí .Quần thể cá ở hồ I trẻ nhất, có sức phát triển mạnh hơn ở hồ II và hồ III.Quần thể cá ở hồ I đang bị khai thác quá mức.Quần thể cá ở hồ III chưa được khai thác hết tiềm năng cho phép.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Quần thể cá ở hồ I trẻ nhất, có sức phát triển mạnh hơn ở hồ II và hồ III.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP