Khi nói về operon Lac ở vi khuẩn...

Khi nói về operon Lac ở vi khuẩn E. coli, có bao nhiêu phát biểu sau ...

0
Khi nói về operon Lac ở vi khuẩn E. coli, có bao nhiêu phát biểu sau đây sai?
(I). Gen điều hòa (R) nằm trong thành phần của operon Lac
(II). Khi gen cấu trúc A và gen cấu trúc Z đều phiên mã 5 lần thì gen cấu trúc Y cũng phiên mã 5 lần.
(III). Vùng vận hành (O) là nơi prôtêin ức chế có thể liên kết làm ngăn cản sự phiên mã.
(IV). Khi môi trường không có lactôzơ thì gen điều hòa (R) vẫn có thể phiên mã.
1.2.3.4.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
1.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP