Khi nói về sự thay đổi vận tốc...

Khi nói về sự thay đổi vận tốc máu trong hệ mạch, phát biểu nào sau đ...

0
Khi nói về sự thay đổi vận tốc máu trong hệ mạch, phát biểu nào sau đây đúng?
Giảm dần từ động mạch, đến mao mạch và thấp nhất ở tĩnh mạch.Tăng dần từ động mạch đến mao mạch, giảm dần ở tĩnh mạch.Luôn giống nhau ở tất cả các vị trí trong hệ mạch. Giảm dần từ động mạch đến mao mạch, tăng dần ở tĩnh mạch.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Giảm dần từ động mạch đến mao mạch, tăng dần ở tĩnh mạch.

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP