Khi thực dân Pháp mở cuộc tiến công...

Khi thực dân Pháp mở cuộc tiến công lên Việt Bắc năm 1947, Trung ương...

0
Khi thực dân Pháp mở cuộc tiến công lên Việt Bắc năm 1947, Trung ương Đảng ra chỉ thịnào?
Nhanh chóng triển khai lực lượng tiêu diệt sinh lực địch.Phải phá tan cuộc tiến công mùa đông của giặc Pháp.Chủ động giữ thế phòng ngự chiến lược trên chiến trường.Phải chủ động đón đánh địch ở mọi nơi chúng xuất hiện.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Phải phá tan cuộc tiến công mùa đông của giặc Pháp.

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP