Kim loại mà khi tác dụng với HCl...

Kim loại mà khi tác dụng với HCl hoặc Cl2 không cho ra cùng một muối là:

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Fe.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP