Một chất điểm dao động điều hòa với...

Một chất điểm dao động điều hòa với biên độ A = 5 cm và chu kì T = 0,...

0
Một chất điểm dao động điều hòa với biên độ A = 5 cm và chu kì T = 0,3 s. Trong khoảng thời gian 0,1 s, chất điểm không thể đi được quãng đường bằng
9 cm.8 cm.7,5 cm.8,5 cm.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
1
Đáp án đúng của câu này là:
9 cm.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP