Một con lắc dao động điều hoà với...

Chương 1: Dao Động Cơ Một con lắc dao động điều hoà với biên đô...

0
Chương 1: Dao Động Cơ

Một con lắc dao động điều hoà với biên độ góc 0,1 rad. Khi con lắc chuyển động theo chiều dương, thế năng dao động đang giảm và bằng 1/3 động năng thì li độ góc con lắc bằng
A. 0,05 rad
B. -0,02 rad
C. -0,05 rad
D. 0,02 rad

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Wt=1/3 Wđ=> Wt=1/4 Wtmax=> 1/2 gl$\alpha$2= 1/4×

1/2 gl$\alpha$max2=> |$\alpha$|=1/2 $\alpha$max=0,05

Mà con lắc c/đ theo chiều dương và thế năng giảm nên li độ nhỏ hơn 0

Vậy đáp án là -0,05 => đáp án C

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP