Một con lắc đơn có chiều dài dây...

Một con lắc đơn có chiều dài dây treo là l dao động tại một nơi trên ...

-1
Một con lắc đơn có chiều dài dây treo là l dao động tại một nơi trên Trái Đất với tần số 2 Hz. Nếu cắt bỏ đi một đoạn dây treo bằng 3/4 chiều dài ban đầu thì con lắc đơn mới dao động điều hòa với tần số bao nhiêu?
4 Hz.2,3 Hz.1,73 Hz.1 Hz.

2 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
do căn bậc 2 của l chia g mà nên T'=1/2 T
1 Hz.

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận
-1
Đáp án đúng của câu này là:
4 Hz.

Gửi 3 năm trước

1
1hf bạn ơi – Trần Ngọc Tâm3 năm trước
Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP