Một con lắc lò xo dao động điều...

Chương 1: Dao Động Cơ Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương...

0
Chương 1: Dao Động Cơ

Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng, khi con lắc ở vị trí cân bằng lò xo giãn 9 cm,
thời gian con lắc bị nén trong 1 chu kỳ là 0,1 s. Lấy g = 10 m/s2 . Biên độ dao động của vật là ?

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP