Một con lắc lò xo dao động điều...

Chương 2: Sóng Cơ Và Sóng Âm Một con lắc lò xo dao động điều hoà với ...

0
Chương 2: Sóng Cơ Và Sóng Âm

Một con lắc lò xo dao động điều hoà với biên độ 5 cm. Tại vị trí có li độ x = 2,5 cm thì tỉ số giữa động năng và
thế năng của con lắc là
A. 2;

B. 3;

C. 4;

D. 1.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP