Một dung dịch có chứa H2SO4 và 0...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Một dung dịch có chứ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Một dung dịch có chứa H2SO4 và 0,543 gam muối natri của một axit chứa oxi của clo (muối X). Cho thêm vào dung dịch này một lượng KI cho đến khi iot ngừng sinh ra thì thu được 3,05 gam I2. Muối X là: A. NaClO2 B. NaClO3 C. NaClO4 D. NaClO

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Muối X là NaClOx. NaClOx + 2xKI + xH2SO4 —> NaCl + xK2SO4 + xI2 + xH2O nI2 ra lẻ, em kiểm tra lại xem. Chú ý lần sau đặt tiêu đề dài hơn.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP