Một khung dây dẫn đặt trong từ trường...

Một khung dây dẫn đặt trong từ trường thì từ thông qua khung dây khôn...

0
Một khung dây dẫn đặt trong từ trường thì từ thông qua khung dây không phụ thuộc vào
cảm ứng từ của từ trường.diện tích của khung dây dẫn.điện trở của khung dây dẫn.góc hợp bởi vectơ cảm ứng từ và mặt phẳng khung dây.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
điện trở của khung dây dẫn.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP