Một mạch dao động điện từ lí tưởng...

Một mạch dao động điện từ lí tưởng gồm cuộn cảm thuần và tụ điện có đ...

0
Một mạch dao động điện từ lí tưởng gồm cuộn cảm thuần và tụ điện có điện dung thay đổi được. Trong mạch đang có dao động điện từ tự do. Khi điện dung của tụ điện có giá trị 20 pF thì chu kì dao động riêng của mạch dao động là 3 µs. Khi điện dung của tụ điện có giá trị 180 pF thì chu kì dao động riêng của mạch dao động là
\[9\,\mu {\rm{s}}\]\[27\,\mu {\rm{s}}\]\[\frac{1}{9}\,\mu {\rm{s}}\]\[\frac{1}{{27}}\,\mu {\rm{s}}\]

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
\[9\,\mu {\rm{s}}\]

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP