Một mạch dao động gồm cuộn dây có...

Chương 4: Dao Động Và Sóng Điện Từ Một mạch dao động gồm cuộn dây có ...

0
Chương 4: Dao Động Và Sóng Điện Từ

Một mạch dao động gồm cuộn dây có L = 0,2 H và tụ điện C = 10μF thực hiện dao động tự do. Biết cường độ cực đại trong khung là I0 = 12.10-3 A. Khi cường độ dòng điện tức thời i = 0,01 A thì điện áp cực đại và điện áp tức thời giữa hai bản tụ lần lượt là:
A. 5,4 V; 2,94 V B. 1,7 V; 0,94 V
C. 1,7 V; 20,0 V
D. 5,4 V; 0,90 V

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn b vì

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP