Một khung dao động thực hiện dao động...

Chương 4: Dao Động Và Sóng Điện Từ Một khung dao động thực hiện dao đ...

0
Chương 4: Dao Động Và Sóng Điện Từ

Một khung dao động thực hiện dao động điện từ tự do không tắt trong mạch. Biểu thức hiệu điện
thế giữa 2 bản tụ là: u = 60sin10000πt (V) , tụ C = 1µF. Bước sóng điện từ và độ tự cảm L trong mạch là:
A. 6.104 m; 0,1H
B. 6.103 m; 0,01H
C. 6.104 m; 0,001H.
D. 6.103 m; 0,1H

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn c nhé

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP