Cho mạch điện xoay chiều gồm RLC mắc...

Chương 3: Dòng Điện Xoay Chiều Cho mạch điện xoay chiều gồm RLC mắc n...

0
Chương 3: Dòng Điện Xoay Chiều

Cho mạch điện xoay chiều gồm RLC mắc nối tiếp, tần số có thể thay đổi được. Khi tần số là f1 và 4f1 thì công suất trong mạch bằng nhau và bằng 80% công suất cực đại mà mạch có thể đạt được. Khi tần số là 3f1 thì hệ số công suất của đoạn mạch bằng bao nhiêu?
A. 0,53

B. 0,47

C. 0,96

D. 0,8

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP