Một đoạn mạch gồm biến trở R cuộn...

Chương 3: Dòng Điện Xoay Chiều Một đoạn mạch gồm biến trở R, cuộn dây...

0
Chương 3: Dòng Điện Xoay Chiều

Một đoạn mạch gồm biến trở R, cuộn dây và một tụ điện mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều ổn định. Khi R = R0 thì công suất tiêu thụ điện trên biến trở đạt cực đại, điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch lớn gấp 1,5 lần điện áp hiệu dụng giữa hai đầu biến trở. Hệ số công suất của đoạn mạch khi đó bằng:
A. 0,87

B. 0,67

C. 0,80

D. 0,75

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP