Giả thiết trong quá trình biến đổi sau...

Chương 6: Lượng Tử Ánh Sáng Giả thiết trong quá trình biến đổi sau đâ...

0
Chương 6: Lượng Tử Ánh Sáng

Giả thiết trong quá trình biến đổi sau đây chỉ xảy ra các phóng xạ (α và β : 93233Np → 83209Bi. Số lần phóng xạ α và β- trong quá trình này lần lượt là

A. 6 và 2 B. 6 và 4. C. 8 và 6. D. 8 và 2.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

gọi x, y là số phóng xạ α và β- : 23 = 4x + 209 ; 93 = 2x – y + 83 , ta có x = 6, y = 2

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP