Đoạn mạch điện AB gồm hai đoạn mạch...

Chương 3: Dòng Điện Xoay Chiều Đoạn mạch điện AB gồm hai đoạn mạch AM...

0
Chương 3: Dòng Điện Xoay Chiều

Đoạn mạch điện AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Trên đoạn mạch AM có điện trở R = 112 Ω nối tiếp với cuộn cảm thuần có độ tự cảm thay dổi được. Đoạn mạch MB chỉ chứa bóng đèn sợi đốt loại 120 V - 60 w. Đặt vào hai đầu A, B một điện áp xoay chiều 220 V - 50 Hz. Để bóng đèn sáng bình thường thì độ tự cảm của cuộn dây là

A. 0,84 H. B. 0,53 H. C. 0,69 H. D. 0,48 H

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP