Đặt vào hai đầu đoạn mạch có L...

Chương 3: Dòng Điện Xoay Chiều Đặt vào hai đầu đoạn mạch có L, R, C m...

0
Chương 3: Dòng Điện Xoay Chiều

Đặt vào hai đầu đoạn mạch có L, R, C mắc nối tiếp (trong đó cuộn dây L thuần cảm và thay đổi được) một điện áp u = 160√2cos100πt (V) . Điều chỉnh L để điện áp hiệu dụng trên cuộn cảm cực đại là 200 V. Khi điện áp tức thời hai đầu mạch là 80 V thì độ lớn điện áp tức thời trên cuộn cảm gần giá trị nào nhất sau đây ?

A. 70 V. B. 80 V. C. - 70 V. D. - 80 V.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP