Hạt prôtôn có động năng Wđp = 2...

Chương 6: Lượng Tử Ánh Sáng Hạt prôtôn có động năng Wđp = 2 MeV bắn v...

0
Chương 6: Lượng Tử Ánh Sáng

Hạt prôtôn có động năng Wđp = 2 MeV bắn vào hạt nhân 73Li đang đứng yên, sau phản ứng thu được hai hạt α có cùng động năng Wđα = 8,2 MeV. Cho khối lượng hạt nhân mp= 1,007 u ; mp = 7,014 u ; mp = 4,002 u. Góc hợp bởi hướng chuyển động của hai hạt a là

A. 165o46‘. B. 79o58'. C. 159o53’. D. 82o54’

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP