Một vật tham gia đồng thời hai dao...

Chương 1: Dao Động Cơ Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều ho...

0
Chương 1: Dao Động Cơ

Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số dao động thứ nhất có biên độ A, dao động thứ hai có biên độ 2A và nhanh pha 2π/3 so với dao động thứ nhất. So với dao động thứ nhất thì dao động tổng hợp

A. chậm pha π/6

B. nhanh pha π/6

C. chậm pha π/4

D. nhanh pha π/4

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP