Cho sóng âm biểu thị bới phương trình...

Chương 2: Sóng Cơ Và Sóng Âm Cho sóng âm biểu thị bới phương trình u...

0
Chương 2: Sóng Cơ Và Sóng Âm

Cho sóng âm biểu thị bới phương trình u = 28cos(20x - 2000t) (m). Tốc độ của sóng này là

A. 334 m/s. B. 100m/s. C. 314 m/s. D. 331 m/s.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP