Một vật dao động điều hoà với biên...

Chương 1: Dao Động Cơ Một vật dao động điều hoà với biên độ 3 cm, chu...

0
Chương 1: Dao Động Cơ

Một vật dao động điều hoà với biên độ 3 cm, chu kì T = 2 s, lấy π2 = 10. Lúc vật ở một trong hai vị trí biên thì gia tốc của vật

A. lớn nhất và bàng 20 cm/s2 .

B. lớn nhất và bằng 30 cm/s2 .

C. nhỏ nhất và bàng 40 cm/s2.

D. nhỏ nhất và bằng 0 cm/s2.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP