Một đoạn mạch gồm cuộn dây có điện...

Chương 3: Dòng Điện Xoay Chiều Một đoạn mạch gồm cuộn dây có điện trở...

0
Chương 3: Dòng Điện Xoay Chiều

Một đoạn mạch gồm cuộn dây có điện trở r, độ tự cảm L, nói tiếp với tụ điện C rồi được mắc vào một điện áp xoay chiều. Cường độ hiệu dụng của dòng điện qua đoạn mạch I = 0,5 A. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch, giữa hai đầu cuộn dây và giữa hai bản tụ điện lần lượt là 17 V, 10 V, 21 V. Hệ số công suất của cuộn dây có giá trị gần giá trị nào nhất dưới đây ?

A. 0,2. B. 0,4. C. 0,5. D. 0,8.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP