Đặt vào hai đầu một đoạn mạch có...

Chương 3: Dòng Điện Xoay Chiều Đặt vào hai đầu một đoạn mạch có R, L...

0
Chương 3: Dòng Điện Xoay Chiều

Đặt vào hai đầu một đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp một điện áp xoay chiều u = Uocos(ωt+ π/2) thì cường độ dòng điện trong mạch là i = Io cos(ωt+ π/3). Đoạn mạch này có :

A. ZC- ZL= R√3

B. ZL- ZC= R√3

C. ZL- ZC= R/√3

D. ZC- ZLL= R/√3

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP