Một đoạn mạch có R L C mắc...

Chương 3: Dòng Điện Xoay Chiều Một đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp,...

0
Chương 3: Dòng Điện Xoay Chiều

Một đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L = 2 H, tụ điện có điện dung C = 2 μF và điện trở thuần R được mắc với một nguồn điện xoay chiều có tần số thay đổi được nhưng biên độ của điện áp không đổi. Điều kiện để trong khi tăng tần số, thì điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ ban đầu tăng và sau đó sẽ giảm là :

A. R = 3000 Ω

B. R = 1000√3 Ω

C. R < 103√2 Ω

D. R > 103√2 Ω

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP