Con lắc lò xo nằm ngang có khối...

Chương 1: Dao Động Cơ Con lắc lò xo nằm ngang có khối lượng m = 250 g...

3
Chương 1: Dao Động Cơ

Con lắc lò xo nằm ngang có khối lượng m = 250 g. Từ vị trí cân bằng, kéo vật đến vị trí lò xo dãn 4 cm rồi buông không vận tốc đầu để nó dao động điều hòa với cơ năng 0,08 J. Chọn gốc thời gian là lúc bắt đầu dao động, chiều dương là chiều kéo vật. Cường độ lớn nhất, nhỏ nhất của lực kéo về lần lượt là

A. 4 N ; 0

B. 4 N ; 2 N

C. 2 N ; 0

D. 3 N ; 1,5 N

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
1

chọn d nha]

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP