Theo mẫu nguyên tử Be trong nguyên tử...

Chương 6: Lượng Tử Ánh Sáng Theo mẫu nguyên tử Be, trong nguyên tử h...

0
Chương 6: Lượng Tử Ánh Sáng

Theo mẫu nguyên tử Be, trong nguyên tử hidro các mức năng lượng được tính bằng công thức En = -(13,6/n2)(eV) với n = 1,2,3... chiếu bức xạ điện tử có bước sóng 1,0938 μm vào khối hơi hidro đang ở cùng một trạng thái kích thích, nguyên tử hidro hấp thụ photon thì sau đó có thể phát ra tối đa bao nhiêu bức xạ có bước sóng khác nhau?

A. 3 B. 6 C. 10 D. 15

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP