Hai điểm A B nằm trên cùng một...

Chương 2: Sóng Cơ Và Sóng Âm Hai điểm A, B nằm trên cùng một đường th...

0
Chương 2: Sóng Cơ Và Sóng Âm

Hai điểm A, B nằm trên cùng một đường thẳng đi qua một nguồn âm và ở hai phía so với nguồn âm. Biết mức cường độ âm tại A và tại trung điểm của AB lần lượt là 50 dB và 44 dB. Mức cường độ âm tại B là
A. 28 dB

B. 36 dB

C. 38 dB

D. 47 dB

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP