Một mạch dao động LC gồm cuộn cảm...

Chương 3: Dòng Điện Xoay Chiều Một mạch dao động LC gồm cuộn cảm thuầ...

0
Chương 3: Dòng Điện Xoay Chiều

Một mạch dao động LC gồm cuộn cảm thuần và tụ điện có điện dung C. Trong mạch có dao động điện từ tự do với chu kì 2,5.10-6s. Khi mắc song song với tụ diện tỏng mạch trên một tụ điện có điện dung 8C thì chu kì dao động điện từ tự do của mạch lúc này bằng

A. 0,75. 10-6 s

B. 7,5. 10-6 s

C. 1,25. 10-6 s

D. 0,5. 10-6 s

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP