Vật dao động điều hòa theo phương trình...

Chương 1: Dao Động Cơ Vật dao động điều hòa theo phương trình : x = 4...

1
Chương 1: Dao Động Cơ

Vật dao động điều hòa theo phương trình : x = 4cos(8πt – π/6) (cm). Thời gian ngắn nhất vật đi từ vị trí có li độ x1 = -2√3 cm theo chiều dương đến vị trí có li độ x2 = +2√3 cm theo chiều dương là

A. 1/16 s B. 1/12s C. 1/10s D. 1/20s

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
1

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP