Hai điểm M và N nằm ở cùng...

Chương 2: Sóng Cơ Và Sóng Âm Hai điểm M và N nằm ở cùng 1 phía của ng...

0
Chương 2: Sóng Cơ Và Sóng Âm

Hai điểm M và N nằm ở cùng 1 phía của nguồn âm , trên cùng 1 phương truyền âm có LM = 30 dB, LN = 10 d B , nếu nguồn âm đó dặt tại M thì mức cường độ âm tại N khi đó là
A 12

B 7

C 9

D 11

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP