Các mức năng lượng En của nguyên tử...

Chương 6: Lượng Tử Ánh Sáng Các mức năng lượng En của nguyên tử hidro...

0
Chương 6: Lượng Tử Ánh Sáng

Các mức năng lượng En của nguyên tử hidro được xác định theo công thức : En = Eo/N2 (n=1,2,3,…). Cho c = 3.108 m/s, h = 6,625.10-34J.s. Biết khi nguyên tử hidro chuyển từ mức năng lượng En về mức kế cận thì phát ra λ = 0,6563 μm và bán kính nguyên tử giảm đi 2,25 lần. Giá trị năng lượng En

A. -1,51 eV B. -13,6eV C. 1,51eV D. 13,6eV

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP