Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt...

Chương 2: Sóng Cơ Và Sóng Âm Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt...

0
Chương 2: Sóng Cơ Và Sóng Âm

Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp A, B dao động với tần số 20 Hz. Tại một điểm M cách A và B lần lượt là 16 cm và 20 cm, sóng có biến độ cực đại; giữa M và đường trung trực của AB có 3 vân cực đại khác. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là

A. 20 cm/s B. 36,7 cm/s C. 40 cm/s D. 53,4 cm/s

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

giữa m và đường trung trực của ab có 3 vân cực đại khác, suy ra m nằm trên đường cực đại ứng với k = 4, do đó mb – am = kλ = 4λ.

suy ra : 4λ = 20 -16 = 4 cm => λ = 1 cm, từ đó v = λf = 20 cm/s

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP