Đoạn mạch gồm điện trở thuần R cuộn...

Chương 3: Dòng Điện Xoay Chiều Đoạn mạch gồm điện trở thuần R, cuộn c...

0
Chương 3: Dòng Điện Xoay Chiều

Đoạn mạch gồm điện trở thuần R, cuộn cám thuần có hệ số tự cảm L và tụ điện có điện dung c mắc nối tiếp vào nguồn điện xoay chiều u = Uocosωt , trong đó Uo không đổi và tần số góc ω thay đổi được. Khi ω = ω1 = 60π√2 (rad/s) thì trong mạch có cộng hưởng điện và điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn cảm bằng điện áp hiệu dụng ở hai đầu điện trở R. Để điện áp giừa hai đầu tụ điện đạt cực đại thì tần số góc của điện áp có giá trị là

A. 100π (rad/s).

B. 60π (rad/s).

C. 90π (rad/s).

D. 120π (rad/s).

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP