Tại hai điểm A B trên mặt chất...

Chương 2: Sóng Cơ Và Sóng Âm Tại hai điểm A, B trên mặt chất lỏng có ...

0
Chương 2: Sóng Cơ Và Sóng Âm

Tại hai điểm A, B trên mặt chất lỏng có hai nguồn sóng kết hợp, dao động cùng pha với tần số f = 60 Hz. Biết AB = 60 cm, tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là V = 4,8 m/s. M là một điểm thuộc đường trung trực của đoạn AB nằm trên mặt chất lỏng mà phần tử tại đó luôn dao động ngược pha với phần tử tại trung điểm O của AB. M cách O một khoảng nhỏ nhất là

A. 8 cm. B. 16 cm. C. 4 cm. D. 6 cm.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP