Con lắc lò xo có độ cứng k...

Chương 1: Dao Động Cơ Con lắc lò xo có độ cứng k = 100N/m, khối lượng...

0
Chương 1: Dao Động Cơ

Con lắc lò xo có độ cứng k = 100N/m, khối lượng vật nặng m = 1kg. Vật nặng đang đứng ở vị trí cân bằng, ta tác dụng lên con lắc một ngoại lực biến đổi điều hòa theo thời gian với phương trình F = F0 cos10πt . Sau một thời gian ta thấy vật daođộng ổn định với biên độ A = 6cm, coi. Ngoại lực cực đại Fo tác dụng vào vật có giá trị bằng:

A: 6 π N.

B. 60 N.

C. 6 N.

D. 60π N.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP